Ngứa lồn trời nóng nữ sinh cho thầy giáo đụ

Ngứa lồn trời nóng nữ sinh cho thầy giáo đụ. Bất cứ khi nào anh ấy bắt tôi xuất tinh, anh ấy luôn véo tôi thật mạnh vào xương sườn trái của tôi. Khi tôi hỏi tại sao anh ấy làm điều đó, anh ấy nói rằng anh ấy chỉ đang thử một cái gì đó. Nó không thực sự làm tổn thương tôi nên tôi đã ngừng thắc mắc. Anh ấy luôn làm điều này mỗi khi anh ấy làm cho tôi kiêm luôn cả 3 năm.

Tuần trước tôi đã tìm ra lý do tại sao. Chúng tôi vừa âu yếm nhau trong khi xem một số netflix thì tôi cảm thấy bàn tay của anh ấy ở bên cạnh mình. Rồi anh ấy nhéo. Siêng năng.